Leczenie Ortodontyczne

1. Wizyta Konsultacyjna

Podczas pierwszej wizyty lekarz zapoznaje się z potrzebami pacjenta. Przeprowadza badanie zewnątrzuste (ocenia twarz i profil) oraz wewnątrzustne (sprawdza stan uzębienia, tkanek miękkich, wzajemną reakcję żuchwy w stosunku do szczęki), następnie ocenia tor oddychania i połykanie. Na tej wizycie przedstawione zostają metody i możliwości leczenia.

2. Analiza Ortodontyczna

Ortodonta pobiera wyciski szczęki i żuchwy(w masie wyciskowej zostają utrwalone oba łuki zębowe). Jest to niezbędne do wykonania modeli gipsowych w laboratorium dentystycznym. Zostają wykonane zdjęcia rentgenowskie: boczny telerentgenogram głowy (zdjęcie boczne głowy)oraz pantomogram niezbędne do  wykonywania  pomiarów  w celu ustalenia właściwego dla danego pacjenta planu leczenia. Następnie lekarz przedstawia plan oraz omawia różne metody leczenia.

3. Założenie Aparatu Stałego

W przypadku decyzji o podjęciu leczenia ortodontycznego następuje przygotowanie do założenia aparatu.

 

  1. Zabiegi higienizacyjne: przegląd stomatologiczny, usunięcie kamienia nazębnego, usunięcie osadu nazębnego, instruktaż higieny
  2. Założenie elementów separacyjnych, tzw. gumek separacyjnych.
  3. Założenie pierścieni ortodontycznych(elementy aparatu cementowane na zębach trzonowych).
  4. Założenie zamków ortodontycznych(elementy aparatu naklejane na powierzchnie wargowe zębów).

UMÓW WIZYTĘ JUŻ TERAZ

ZADZWOŃ